Cymdeithas Brodwaith Cymru © 2023 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs

Archif

Cylchlythyr

Mae cylchlythyr yr Haf 2017 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Gaeaf 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Haf 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Haf 2015 ar gael i’w lawrlwytho yma.

Raffl Eisteddfod Y Fenni

Enillwyr y raffl yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Y Fenni oedd - Nesta Richards o Bentrellyncymer ger Cerrigydrudion, a Mary Jones, Hoddnant, Parc y Plas, Aberporth. Diolch i bawb a gefnogodd y raffl ar gwerthiant ar y stondin.

Penwythnos Preswyl

Lluniau Cwrs Penwythnos Preswyl yn Plas Tanybwlch fis Mawrth dan hyfforddiant Eirlys Savage a'i merch Bethan.

Ennillydd Ysgoloriaeth Cymdeithas Brodwaith Cymru 2016

Llongyfarchiadau i Gwen Lloyd Thomas enillodd Ysgoloriaeth Cymdeithas Brodwaith Cymru eleni. Merch fferm o ardal Padog, Betws-y-Coed yw Gwen. Aeth i ysgolion Ysbyty Ifan a Dyffryn Conwy ac yna 'mlaen i Goleg Metropolitan Caerdydd i ddilyn cwrs gradd BA Tecstiliau. Mae ar ei hail flwyddyn ac yn cael pleser mawr yn arbrofi gyda thechnegau gwahanol yn defnyddio sawl math o ffabrig ac offer. Ar hyn o bryd mae'n arbrofi gyda gwahanol fathau o brintio ar ffabrig ac yna addurno a phwythau amrywiol. Mae hi'n hoff iawn o weithio a pheiriant neu waith llaw. Teimlai'n ddiolchgar iawn o dderbyn yr ysgoloriaeth. "Nawr," meddai hi," gallaf brynu rhannau arbennig at fy mheiriant gwnio fydd yn fy ngalluogi i arbrofi ymhellach, a chael prynu ffabrigau arbennig at fy ngwaith" Dymuniadau gorau iddi a hwyl ar y pwytho.

Ysgoloriaeth

Mae’r Gymdeithas yn cynnig ysgoloriaeth bob blwyddyn i fyfyriwr Cymraeg sy’n mynd i goleg i ddilyn cwrs tecstiliau. Gall yr ysgoloriaeth olygu hyd at £500 a gellir rhannu os bydd mwy nag un ymgeisydd yn deilwng. Gellir rhoi cyfle i enillydd yr ysgoloriaeth arddangos ei waith ar stondin y Mudiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gweler y ffurflen gais am weddill y manylion a sut i wneud cais.

Gwen Thomas

Gwaith Gwen Thomas yn cael ei arddangos ar y stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Y Fenni 2016.

Archif

Cymdeithas Brodwaith Cymru © 2023 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs

Cylchlythyr

Mae cylchlythyr yr Haf 2017 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Gaeaf 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Haf 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae cylchlythyr yr Haf 2015 ar gael i’w lawrlwytho yma.

Penwythnos Preswyl

Lluniau Cwrs Penwythnos Preswyl yn Plas Tanybwlch fis Mawrth dan hyfforddiant Eirlys Savage a'i merch Bethan.

Raffl Eisteddfod Y Fenni

Enillwyr y raffl yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Y Fenni oedd - Nesta Richards o Bentrellyncymer ger Cerrigydrudion, a Mary Jones, Hoddnant, Parc y Plas, Aberporth. Diolch i bawb a gefnogodd y raffl ar gwerthiant ar y stondin.

Gwen Thomas

Gwaith Gwen Thomas yn cael ei arddangos ar y stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Y Fenni 2016.

Ennillydd Ysgoloriaeth

Cymdeithas Brodwaith

Cymru 2016

Llongyfarchiadau i Gwen Lloyd Thomas enillodd Ysgoloriaeth Cymdeithas Brodwaith Cymru eleni. Merch fferm o ardal Padog, Betws-y-Coed yw Gwen. Aeth i ysgolion Ysbyty Ifan a Dyffryn Conwy ac yna 'mlaen i Goleg Metropolitan Caerdydd i ddilyn cwrs gradd BA Tecstiliau. Mae ar ei hail flwyddyn ac yn cael pleser mawr yn arbrofi gyda thechnegau gwahanol yn defnyddio sawl math o ffabrig ac offer. Ar hyn o bryd mae'n arbrofi gyda gwahanol fathau o brintio ar ffabrig ac yna addurno a phwythau amrywiol. Mae hi'n hoff iawn o weithio a pheiriant neu waith llaw. Teimlai'n ddiolchgar iawn o dderbyn yr ysgoloriaeth. "Nawr," meddai hi," gallaf brynu rhannau arbennig at fy mheiriant gwnio fydd yn fy ngalluogi i arbrofi ymhellach, a chael prynu ffabrigau arbennig at fy ngwaith" Dymuniadau gorau iddi a hwyl ar y pwytho.

Ysgoloriaeth

Mae’r Gymdeithas yn cynnig ysgoloriaeth bob blwyddyn i fyfyriwr Cymraeg sy’n mynd i goleg i ddilyn cwrs tecstiliau. Gall yr ysgoloriaeth olygu hyd at £500 a gellir rhannu os bydd mwy nag un ymgeisydd yn deilwng. Gellir rhoi cyfle i enillydd yr ysgoloriaeth arddangos ei waith ar stondin y Mudiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gweler y ffurflen gais am weddill y manylion a sut i wneud cais.