Cymdeithas Brodwaith Cymru © 2023 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs

Gweithgareddau

Mae croeso i bawb ymuno yn yr holl weithgareddau – ond i chi

gysylltu ymlaen llaw i gael manylion ac i sicrhau bod lle!

Môn ac Arfon

Cynhelir y cyrsiau i gyd yn Nhan Lan, Bodorgan. Manylion pellach gan Gladys Pritchard - 01407 762090. 6 Ebrill: Crosio sylfaenol gyda Gladys Pritchard 4 Mai: Peintio a brodio ar sidan gyda Margaret a Jên Jones

Y Gogledd Ddwyrain

Cynhelir pob gweithdy yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun o 10.00 yb. – 3.00 yp. Mae angen rhoi enw ymlaen llaw i’r ysgrifenyddion: Llinos Roberts 01745 582204 neu Ann Jones 01492512155 13 Ebrill: Arddangosfa

Y Canolbarth

Cynhelir pob gweithgaredd yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre o 10.00 yb. – 4.00 yp. Manylion pellach gan Eryl Evans - 01970 820778. 6 Ebrill: Pwyth a Chlonc

Meirionnydd

Cynhelir pob cyfarfod yng Nghanolfan Tegid, Y Bala o 10.30 y.b. – 3.30 y.p. Os am fynychu cysylltwch â Rhiannon Evans 07814807130 neu Mair Rees 01678 521343 - y Tiwtor 27 Ebrill: Gwaith Brethyn Gwlanog

Dwyfor

Cynhelir y gweithgaredd yn Neuadd yr Eglwys, Cricieth. Manylion pellach gan Meinir Lloyd Jones ar 01766 770745. 1 Ebrill: Cwrs hwyrnos o 4.30 i 9.00 yh. gyda Joyce Jones

Gweithgareddau

Mae croeso i bawb ymuno yn

yr holl weithgareddau – ond i

chi gysylltu ymlaen llaw i gael

manylion ac i sicrhau bod lle!

Môn ac Arfon

Cynhelir y cyrsiau i gyd yn Nhan Lan, Bodorgan. Manylion pellach gan Gladys Pritchard - 01407 762090. 6 Ebrill: Crosio sylfaenol gyda Gladys Pritchard 4 Mai: Peintio a brodio ar sidan gyda Margaret a Jên Jones

Y Gogledd Ddwyrain

Cynhelir pob gweithdy yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun o 10.00 yb. – 3.00 yp. Mae angen rhoi enw ymlaen llaw i’r ysgrifenyddion: Llinos Roberts 01745 582204 neu Ann Jones 01492512155 13 Ebrill: Arddangosfa

Y Canolbarth

Cynhelir pob gweithgaredd yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre o 10.00 yb. – 4.00 yp. Manylion pellach gan Eryl Evans - 01970 820778. 6 Ebrill: Pwyth a Chlonc

Meirionnydd

Cynhelir pob cyfarfod yng Nghanolfan Tegid, Y Bala o 10.30 y.b. – 3.30 y.p. Os am fynychu cysylltwch â Rhiannon Evans 07814807130 neu Mair Rees 01678 521343 - y Tiwtor 27 Ebrill: Gwaith Brethyn Gwlanog

Dwyfor

Cynhelir y gweithgaredd yn Neuadd yr Eglwys, Cricieth. Manylion pellach gan Meinir Lloyd Jones ar 01766 770745. 1 Ebrill: Cwrs hwyrnos o 4.30 i 9.00 yh. gyda Joyce Jones
Cymdeithas Brodwaith Cymru © 2023 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs